Algemene Voorwaarden

Fv-FMG: Faculteitsvereniging Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58221174.
Lid: persoon die na betaling en voltooiing van de registratieprocedure deel uitmaakt van een van de volgende verenigingen: Comenius, Kwakiutl, Machiavelli, Mercurius, Pegasus, Sarphati, SEC of VSPA.

Artikel 1. Lidmaatschap

1. Door een ledenkaartje te kopen voor een evenement van de Fv-FMG, bevestig je dat je een t lid bent van een van de volgende verenigingen: Comenius, Kwakiutl, Machiavelli, Mercurius, Pegasus, Sarphati, SEC of VSPA.

2. De Fv-FMG en haar bijbehorende verenigingen mogen ten allen tijden een lid vragen om geldig identificatiebewijs als het lid van Fv-FMG diensten of faciliteiten gebruik wil maken.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet aan anderen worden overgedragen.

Artikel 2. Activiteiten

1. Een lid kan alleen aan activiteiten deelnemen als hij/zij over een geldig identificatiebewijs bezit, tenzij anders vermeld.

2. Deelname aan activiteiten geschiedt op eigen risico van het lid. Het bestuur, noch de door het bestuur aangewezen toezichthouders aanvaarden aansprakelijkheid voor verlies en / of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer.

3. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht de instructies van het Fv-FMG Bestuur, de toezichthouders van het bestuur en/of andere personeelsleden op te volgen.

4. Deelnemers zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun gedrag rond drugs, alcohol, sigaretten en/of illegale stoffen of voorwerpen.

5. Het is de deelnemers ten strengste verboden drugs te gebruiken en/of illegaal stoffen of objecten mee te nemen tijdens activiteiten (gedeeltelijk) georganiseerd door de Fv-FMG. Het meenemen van een van deze dingen, zal resulteren in de onmiddellijke verwijdering van de deelnemer van de activiteit of het evenement. Eventuele mogelijke kosten zullen worden verhaald op de betrokken deelnemer.

6.6. Als een deelnemer materiële, immateriële of fysieke schade veroorzaakt, wordt hij/zij onmiddellijk verwijderd van de activiteit. Eventuele reparatiekosten worden verhaald op de deelnemer.

7. Restituties zijn niet mogelijk, tenzij toestemming is verleend door het bestuur van Fv-FMG, de toezichthouders van het bestuur en/of andere personeelsleden.

8. Toegang tot het Fv-FMG-feest is alleen toegestaan voor personen van 17 jaar of ouder op het moment dat het evenement plaatsvindt